Skład Rady Pedagogicznej

Oddział przedszkolny:

- mgr Marzena Rosłan

- mgr Zdzisława Popławska

Klasy 0 – III

- mgr Urszula Śliwowska - kl. „O”

- mgr Jadwiga Skrobutan – wych. kl. I

- mgr Hanna Gąsowska - wych. kl. II

- mgr Elżbieta Bura - wych. kl. III A

- mgr Dorota Łapińska – wych kl. III B

Język polski

- mgr Ewa Karolczak – wych. kl. VI

- mgr Alicja Zdrodowska

Matematyka

- mgr Agata Grodzka - wych. kl. IV

- mgr Marta Zaręba - wych. kl. I gim.

Technika, Zajęcia techniczne

- mgr Bogdan Jabłonowski

Historia, Wiedza o społeczeństwie

- dr Beata Drozdowska

- mgr Ewa Karolczak - wych. kl. VI

- mgr Hanna Dziemianowicz

Biologia, Chemia

- mgr Anna Łapińska - wych. kl. III gim.

Fizyka

- mgr Daniel Gołaszewski

Geografia, Przyroda

- mgr Barbara Wróblewska

Język angielski

- mgr Dorota Stradałowicz

- mgr Marta Mnich - wych. kl. V

Język niemiecki

- mgr Brygida Wasilewska

Informatyka, Zajęcia komputerowe

- mgr Bogdan Jabłonowski

- mgr Marta Zaręba - wych. kl. I gim.

Wychowanie fizyczne

- mgr Urszula Grochowska - wych. kl. II gim.

Zajęcia artystyczne, Plastyka

- mgr Mariola Grodzka

Muzyka

- mgr Paulina Karolina Kołtyś

Edukacja dla bezpieczeństwa

- mgr Katarzyna Perkowska

Religia

- s. mgr Krystyna Chebda

- ks. mgr Zbigniew Grodzki

Wychowanie do życia w rodzinie

- mgr Sylwia Bujnowska

Pedagog

- mgr Urszula Iwaniuk

Świetlica

- mgr Barbara Wróblewska

- mgr Urszula Iwaniuk

Biblioteka

- mgr Agata Grodzka

 

sitemap