Dodatkowe dni wolne

Rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Zespołu Szkół w Łapach informuje, że w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) ustalone zostały  dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 w następujących terminach: 

 • 31 października 2016 r.
 • 2, 3, 4, 5 stycznia 2017 r.
 • 2 maja 2017 r. (do odpracowania dn. 21 stycznia 2017 r. „choinką szkolną”)
 • 16 czerwca 2017 r.

2015/2016

Dyrektor Zespołu Szkół w Łapach informuje, że w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) ustalone zostały  dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016 w następujących terminach:

 • 14 października 2015 r.
 • 18, 19, 20 kwietnia 2016 r. -egzamin gimnazjalny
 • 2 maja 2016 r.
 • 27 maja 2016r. (piątek po Bożym Ciele)

2014/2015

Dyrektor Zespołu Szkół w Łapach informuje, że w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) ustalone zostały dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 w następujących terminach:

 • 10 listopada 2014 r.
 • 2 stycznia 2015 r. (do odpracowania 17 stycznia 2015r.(sobota)- choinka szkolna)
 • 1 kwietnia 2015 r. - sprawdzian kl. VI
 • 21, 22, 23 kwietnia 2015 r. -egzamin gimnazjalny
 • 5 czerwca 2015r. (piątek po Bożym Ciele)

 

2013/2014

Dyrektor Zespołu Szkół w Łapach informuje, że w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) ustalone zostały dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014 w następujących terminach:

 • 1 kwietnia 2014r. sprawdzian w kl. VI
 • 23 kwietnia 2014r. egzamin gimnazjalny część humanistyczna
 • 24 kwietnia 2014r. egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza
 • 25 kwietnia 2014r. egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny
 • 2 maja 2014r.
 • 20 czerwca 2014r.

 

 

2012/2013

 Dyrektor Zespołu Szkół w Łapach informuje, że w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) ustalone zostały dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013 w następujących terminach:

 • 2 listopada 2012 r. (pt.) Dzień Zaduszny
 • 4 kwietnia 2013r (czw.)- sprawdzian w kl.VI -dzień wolny tylko dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjaliści uczą się
 • 23 kwietnia 2013r.(wt.) egzamin gimnazjalny część humanistyczna
 • 24 kwietnia 2013r.(śr.) egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza
 • 25 kwietnia 2013r.(czw.) egzamin gimnazjalny część językowa- dzień wolny dla uczniów gimnazjum, uczniowie ze szkoły podstawowej uczą się
 • 2 maja 2013 r. (czw.)-dzień wolny przypadający między Świętem Pracy a świętem Konstytucji 3 Maja
 • 31 maja 2013 r. (pt.) dzień wolny po Bożym Ciele

 


 

DODATKOWE DNI WOLNE
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Zespole Szkół w Łapach
w roku szkolnym 2011/2012

 

§ 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Dziennik Ustaw z 6 października 2010r. (Dz.U., Nr 186, poz. 1245).

 

31października 2011 r.

3 kwietnia 2012 r.- sprawdzian

24 kwietnia 2012 r.- egzamin

25 kwietnia 2012 r. egzamin

26 kwietnia 2012 r.. egzamin

30 kwietnia 2012 r.

8 czerwca 2012 r. (do odpracowania festynem szkolnym)

 

sitemap