Biblioteka szkolna

„Książka – to mistrz, co darmo nauki udziela,

kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela,

który z nim smutki dzieli, pomaga radości,

chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości”

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór liczący ponad 11500 woluminów. Wypożyczać można lektury oraz książki z działów:

• Bajeczki i wierszyki

• Baśnie i legendy

• Powieści i opowiadania obyczajowe

• Powieści i opowiadania przygodowe

• Powieści i opowiadania historyczne

• Powieści i opowiadania przyrodnicze

• Poezja i utwory dramatyczne

• Literatura popularno-naukowa

W bibliotece odbywają się różne imprezy czytelnicze z udziałem uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek 800- 950, 1035 – 1045, 1130 – 1145, 1230- 1430
 • wtorek 800 – 855, 940 – 950, 1035 – 1045, 1130 – 1145, 1230 - 1330
 • środa 1130 – 1145, 1230 – 1340
 • czwartek 845 – 930, 1030 - 1335
 • piątek 800 – 950, 1035 – 1045, 1130 – 1145, 1340 - 1425

W czytelni znajduje się 16 miejsc do cichej pracy uczniów. Można tu skorzystać z księgozbioru podręcznego, na który składają się encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy i atlasy.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy pierwszej, drugiej, trzecich i czwartej Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej oraz uczniów klasy pierwszej i drugiej Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół w Łapach w roku szkolnym 2016/2017.

 1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla klas: I, II, III,IV i V SP oraz I i II gimnazjum są własnością szkoły.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową.
 3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 4. Rodzice zobowiązani są do podpisania oświadczenia, w którym potwierdzają zapoznanie się z regulaminem wypożyczeń.
 5. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych) mających postać elektroniczną.
 6. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki i wypożyczone materiały edukacyjne. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i podkreśleń. Należy zadbać o obłożenie podręczników.
 7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręczników przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników lub samodzielnego odkupienia danego podręcznika.
 8. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
 9. Podręczniki wypożycza uczniom nauczyciel bibliotekarz.
 10. O terminie wypożyczenia oraz zwrotu podręczników oraz materiałów edukacyjnych decydują wychowawcy klasy lub nauczyciele przedmiotów, przy czym ostateczny termin zwrotu podręczników oraz materiałów edukacyjnych upływa z dniem 17 czerwca 2017r.
 11. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

Podstawa prawna: Ustawa z dn.30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw Dz. U. z 2014r. poz.811

Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

A. Grodzka

 

sitemap