Oddział przedszkolny

Grupa mieszana, to ciągle jednak ewenement w naszej polskiej rzeczywistości. Kojarzona zazwyczaj ze środowiskiem wiejskim i zacofaniem jest jednak najczęściej polecaną przez współczesnych pedagogów i psychologów formą pracy z małym dzieckiem. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że kształtowanie postawy dziecka jako członka zbiorowości przedszkolnej nie ogranicza się tylko do współżycia z rówieśnikami, lecz dotyczy także kontaktów z młodszymi i starszymi kolegami oraz osobami dorosłymi. Przebywanie dziecka w takiej grupie wpływa korzystnie na jego rozwój. Zróżnicowane ze względu na wiek dzieci dostarczają sobie wzajemnie szerokiego wachlarza doświadczeń emocjonalnych, społecznych i intelektualnych. Grupa swoją strukturą przypomina rodzinę i stwarza bardziej naturalne i korzystne warunki do rozwoju niż grupa jednorodna pod względem wieku. W grupie mieszanej dzieci otrzymują bogatą i różnorodną stymulację, nasilają się kontakty społeczne, dzieci wypracowują sobie różne sposoby komunikowania się z kolegami.

I właśnie taka grupa funkcjonuje w naszej niewielkiej społeczności. Do naszego oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 2,5do 5 lat. W grupie pracują dwie wychowawczynie z wieloletnim doświadczeniem pedagogiczny: mgr Elżbieta Bura i mgr Marzanna Rosłan. W opiece nad dziećmi pomaga pani Grażyna Banach.

Zalety grupy mieszanej zróżnicowanej wiekowo

Przebywanie w grupie mieszanej ma znaczący wpływ na rozwój społeczny dziecka. Zajmując coraz to inną pozycję społeczną dziecko staje się osobą coraz bardziej odpowiedzialną, kompetentną, czuje się potrzebne, przez co wzrasta jego poczucie wartości i odpowiedzialności. Szybciej dostrzega i rozumie zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia. Edukacja społeczna jest szybsza i skuteczniejsza.

Dziecko przebywa w naturalnym środowisku, zróżnicowanym lecz rzeczywistym, najbardziej odpowiednim dla jego rozwoju. Tak jak w naturalnym środowisku nie uczy się tylko od równolatków ale także od młodszych i starszych dzieci. Możliwy jest pobyt rodzeństwa w jednej grupie.Następuje szybsza adaptacja i integracja dzieci nowych.Następuje naturalna i samoistna nauka postaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku nie ograniczonym jedynie do rówieśników

Naturalne jest zaangażowanie i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi oraz możliwość prezentowania przed nimi bogatych doświadczeń. Dzieci młodsze nie czują się osamotnione, wiedzą, że mogą liczyć nie tylko na nauczycielkę ale także na starszych kolegów, którzy pomogą i doradzą. Uczą się przy tym wyrażania próśb, mają także od kogo przyjmować wiedzę i doświadczenie, umiejętności i nawyki.

Bogatszy jest rozwój duchowy dzieci, przekładający się na prace plastyczne i różne formy wyrażania siebie

Grupa zróżnicowana wiekowo ułatwia indywidualizację oddziaływań wychowawczych, nie tylko ze względu na wiek ale także możliwości rozwojowe poszczególnych dzieci. Każde dziecko ma swój indywidualny rytm rozwoju psychicznego, fizycznego, intelektualnego i społecznego. W grupie mieszanej wiekowo można uwzględnić wszelkie niedostatki bez wytykania ich i zwracania na nie uwag.Jest możliwość stosowania zróżnicowanej i ciekawej organizacji zajęć.

Wspólne dla dzieci w różnym wieku zajęcia, zabawy czy wywiązywanie się ze swoich obowiązków jak np. dyżury,  powoduje, że przedszkolaki nawiązują serdeczne, przyjazne, pełne zrozumienia kontakty, zarówno pomiędzy sobą jak i nauczycielką, zbliżają się do siebie i kształtują postawy, wpływające na ich zachowywanie się także w innych środowiskach, nie tylko aktualnie ale także w przyszłości. 

Organizacja zajęć

Organizacja zajęć w grupie dzieci w różnym wieku jest trudniejsza niż w grupie jednolitej, ze względu na konieczność prowadzenia pracy na kilku poziomach. Zajęcia są różnicowane ze względu na rodzaj, treść i czas. Ważne jest staranne dobieranie treści ze względu na wiek, możliwości i indywidualny poziom rozwoju dzieci. Metody i formy pracy są zawsze starannie dobrane i urozmaicane

Niektóre zajęcia i czynności są prowadzone z całą grupą, różnicując tylko zadania. Np. na zajęciach plastycznych zadaniem dla dzieci młodszych będzie wykonanie pracy na temat dowolny a dla starszych- na temat określony przez nauczyciela. Różnicujemy także techniki- maluchy rysować kredkami, a starsze wykonują np. kolaż z różnorodnych materiałów. Inny przykład- praca z ilustracją- zadaniem dzieci młodszych może być policzenie postaci i określenie ich wygląda a starszych- ułożenie opowiadania, związanego z treścią ilustracji.

Niektóre zajęcia są organizowane w ten sposób, że w pierwszej części ( ok. 10-15 minut.) biorą udział wszystkie dzieci. Mogą wysłuchać krótkiego opowiadania, rozwiązywać zagadki, dostosowane indywidualnie do ich poziomu rozwoju i wiedzy ( nie tylko do wieku- czasem młodsze dziecko radzi sobie z zadaniem lepiej niż dziecko starsze), nauczyć się słów piosenki, przeliczać w małym zakresie. Następnie maluchy przechodzą do kącików zabaw pod opieką pomocy przedszkolnej. Cicha zabawa w tej samej sali ma tą zaletę, że młodsze dzieci mogą przysłuchiwać się i przyglądać zajęciu, dzięki temu przyswajają wiedzę i nowe umiejętności w zakresie wybranym przez siebie.

Niektóre zajęcia prowadzimy całkiem oddzielnie,  z podzespołem dzieci młodszych  i starszych.

Pamiętamy jednak, że rozwój dziecka nie zawsze jest adekwatny do jego wieku, a różnice indywidualne bywają czasem dość znaczne. Dlatego prowadząc zajęcia na kilku poziomach,  z dziećmi w różnym wieku, nie trzymamy się sztywno podziału wg wieku, lecz bierzemy pod uwagę ogólny rozwój dziecka.

mgr Elżbieta Bura

 

 

sitemap