Zajecia dodatkowe
środa, 09 listopada 2011 18:55

Zapraszamy na zajęcia kół zainteresowań!

Czy chcesz:
Pogłębić swoją wiedzę? Przygotować się dobrze do sprawdzianu/egzaminu?
Zostać laureatem olimpiady przedmiotowej i nie zdawać sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego?

JEST NA TO SPOSÓB! ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA KÓŁ ZAINTERESOWAŃ!!!
OTO NASZA OFERTA:

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012

 

 

sitemap